Skip links

Akkreditált képzés fiatalokkal foglalkozó segítő szakembereknek
a Pénzügyi Patrónus Program keretében

A program címe: Aflateen program – szociális és pénzügyi képzések oktatása – nevelése fiataloknak
A program engedélyszáma: T-14-036/2021
A minősítés érvényességi ideje: 2024.12.31.
Megítélt továbbképzési pontérték: 32 kredit pont
A képzés óraszáma: 30 órás (10 óra elméleti + 20  óra gyakorlati ismeretek)

JELENTKEZEM A KÉPZÉSRE!

Célja, hogy megismertesse az ifjúsági szakembereket, szociális munkásokat és a fiatalokkal foglalkozó egyéb szakembereket szociális és pénzügyi készségfejlesztés témákkal. A tréning ennek a módszertani segédletnek a használatához nyújt gyakorlati segítséget, amelyet tapasztalt pedagógusokkal, segítő szakemberekkel fejlesztettünk ki.

Kiknek ajánljuk az Aflateen programot?

Minden olyan fiatalokkal foglalkozó segítő szakmában dolgozó szakembernek, akik szeretnének egy új, innovatív programot bevinni intézményükbe, ami által a fiatalok és szüleik tudatosabbá válhatnak az életük különböző területein, szociális és társadalmi hátterüktől függetlenül.

A módszer és az ezt magába foglaló foglalkozástervek könnyedén alakíthatóak, beépíthetőek a már meglévő programba, új színt, ötletet, kreativitást és új szemlélet visznek a nevelés és készségfejlesztés hétköznapjaiba. A program kiemelten jól alkalmazható hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztésében, integrálásában, a tehetséggondozásban és a felzárkóztatásban.

A továbbképzés tervezett időpontja és helye: 

2023. január 16-17 -18.
(
Három teljes nap)
Helyszín: Budapest

Jelentkezési határidő: 2022. december 10.

A képzés ára: 60.000.- Ft,
A Pénzügyi Patrónus Programba bekerülő résztvevők számára
a képzés ingyenes, a program fedezi a költségeket.

Vidéki résztvevők számára útiköltségtérítést és szállást biztosítunk

A képzés tartalmazza:

 • A teljes módszertan és szemlélet elsajátítását elméletben és gyakorlatban.
 • Tapasztalatcserét.
 • Új ötleteket, inputokat a fiatalokkal való foglalkozáshoz, fejlesztéshez, neveléshez.
 • Bónusz! Ajándékba adjuk a program oktatásához szükséges Tanári kézikönyvet, amely tartalmazza a gyakorlati oktatás alapjait, benne a foglalkozások megtartásához szükséges kész foglalkozástervekkel, részletes leírásokkal. Az ajándékba adott,  jól forgatható, magyar nyelvű Aflateen módszertani kézikönyv értéke 15.000 Ft.

Képzésünk interaktív, élményközpontú, partneri szemlélettel, nonformális oktatási eszközökkel valósul meg, ahol a résztvevő a tanulás mellett megtapasztalhatja a közösségi szemléletet, töltődhet, szakmai kapcsolatokat építhet.

Gyere el, jelentkezz a Pénzügyi Patrónus Program
keretében induló ingyenes képzésünkre!

Vigyél új ötleteket, ismereteket intézményedbe, munkádba!

Várunk szeretettel!

JELENTKEZEM A KÉPZÉSRE!

Az előírt tartalmi követelmények

 1. A résztvevők a tanfolyam végére ismerjék az Aflateen programot és a szervezetet. Ismerjék a program aktív és résztvevő szemléletét, sajátítsák el a módszereket, amelyekkel ezt meg tudják valósítani a későbbi munkavégzésükben.
 2. A résztvevő segítő szakemberek legyenek képesek a pénz, a megtakarítás és a kiadás fogalmát megismertetni a fiatalokkal.
 3. A résztvevő segítő szakemberek tudják bemutatni a gyermekjogokat és a magasabb gondolkodási szintet igénylő kérdéseket a különböző módszereken keresztül.
 4. A tanfolyam végeztével a résztvevők legyenek képesek a megtakarítás, kiadás és részesedés fogalmait és az aktív tanulási módszerekkel átadni a fiataloknak.
 5. A résztvevők legyenek képesek tudatosítani és alkalmazni a pénzhez való viszonyulás viselkedési formáit a fiataloknak tartott foglalkozások során.
 6. Be tudják mutatni a fiataloknak a helyi erőforrásokat és azok felhasználását és megőrzését, képesek legyenek támogatni a fiatalokat abban, hogy olyan társadalmi vagy pénzügyi vállalkozásokat indítsanak, amelyek a fiatalok életét vagy az iskolát vagy a közösséget méltányosabbá, biztonságossá vagy egészségesebbé teszik.
 7. Tudják alkalmazni a képzés során megismert kirekesztés elleni módszereket.
 8. Sajátítsák el az érzelmileg és fizikailag biztonságos környezet ismérveit, ismerjék a megteremtéséhez szükséges szemléletet, módszereket és feladatokat.
 9. Tudjanak erőforrásként tekinteni a szabadtéri helyszínekre, tudjanak élni az Aflateen tananyag rugalmasságával, ami lehetővé teszi, hogy az egyéni/csoportos sajátosságoknak megfelelően alkalmazzák azt.
 10. Stratégiát tudjanak készíteni a családok bevonására, a tananyag által biztosított konkrét eszközöket, módszereket használva.
 11. A segítő szakemberek/facilitátorok legyenek képesek tudatosítani saját készségeiket és ezek alkalmazását a munkájuk során.

Az ismeretek számonkérésének módja

Szakmai beszámoló és feladatlap

a) formai követelmények értékelése

Alapkövetelmény a dokumentumok benyújtása, csatolmányokkal együtt. A szakmai beszámoló terjedelme minimum 9 oldal, a feladatlap 10 kérdésből áll. Ezeket a megadott elektronikus felületen kell benyújtani. A határidő a képzés végét követő 16. nap.

b) tartalmi követelmények értékelése

Szakmai beszámoló értékelése

Alapkövetelmény, hogy a képzés elvégzése után a résztvevők két héten belül tartsanak meg két foglalkozást a saját intézményükben. Ezekről, az intézményükben megtartott tanítási gyakorlataikról és a képzésen szerzett ismereteikről, szakmai fejlődésükről adnak számot a személyes szakmai beszámolóikban.

Szükséges 2 db fotót is csatolni minden megtartott foglalkozásról. A fotók felhasználási jogáról előzetes szülői hozzájárulást kérünk.

A tartalmi követelmények értékelése egy pontozásos rendszer alapján történik, ahol alapkövetelmény, hogy résztvevők minden kérdésre adjanak választ.

Feladatlap és értékelése

A 10 kérdésből álló, a tananyag legfontosabb ismereteit tartalmazó feladatlapot elektronikusan kell benyújtani. A határidő a képzés végét követő 16. nap.

A feladatlap értékelése Nem felelt meg/megfelelt/kiváló – aszerint, hogy minden kérdésre érkezett-e válasz, és hogy mennyire vált belsővé az elsajátított ismeret/tudás.

A jelentkezés feltételei

– iskolai végzettség: egyetem, főiskola, fiatalokkal foglalkozó segítő szakemberek

– megelőző szakmai gyakorlat: nem szükséges

– egyéb feltétel nincs

Javasolt munkakörök szakmai terület szerint: napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, nonprofit területeken fiatalokkal dolgozó szakemberek.

JELENTKEZEM A KÉPZÉSRE!