Skip links

Az Aflateen programról

A 14 év felettieknek szóló pénzügyi és szociális készségfejlesztő program felépítése és elemei

Az Aflateen program egy gyermekkori oktatási program, amely a 14 év feletti fiatalok szociális és pénzügyi műveltségét alapozza meg. Bár a szociális és pénzügyi nevelés bármilyen életkorú gyermekeknél bevezethető, már a fiatalabb korcsoportok is fogékonyak ezen készségek és ismeretek befogadására.

Ebben a programban erőteljes hangsúly helyeződik az önmegismerésre, az érzelmek és az együttérzés kifejezésére, a vágyak és szükségletek közti különbség felismerésére és a késleltetett jutalmazásra, valamint a megtakarításra és a kiadásokra, a nem pénzbeli erőforrások megosztására és beosztására.

A program öt, egymásra épülő oktatási témán vezeti végig a fiatalokat, figyelembe véve az életkori sajátosságaikat, valamint az alapvető négy fejlődési területet; a fizikai, szociális, érzelmi és kognitív területeket. Ezek mentén tartja egyensúlyban a szociális és pénzügyi készségek oktatását.

A pénzügyi neveléssel az Aflateen program megismerteti a fiatalokkal a társadalmi igazságosságot és megérteti velük az etikát. Bátorítjuk őket, hogy ne csak egyénként tekintsenek magukra, hanem a család és a közösség tagjaként is. Felnőttként mi már tudjuk, hogy a pénz éppúgy eredményezhet problémát, mint ahogy megoldást is. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megértsék, hogy egyénként megtakarításból és vállalkozásból tehetnek szert haszonra és azonos hangsúlyt helyezünk arra a lehetőségére is, hogy közösségi szinten pozitív befolyással bírjon egy vállalkozás.

A szociális neveléssel segítünk a fiataloknak személyiségük fejlesztésében, ismertetjük velük a fiatalok jogait, bátorítjuk őket, hogy dolgozzanak ki társadalmi igazságossággal kapcsolatos projekteket. A pénzügyi neveléssel szándékaink szerint megtanítjuk a fiatalokat takarékoskodni, költségvetést tervezni vagy készíteni, olyan projekteket tervezni, amelyek a célja jövedelemszerzés, amelynek haszonélvezője ő maga vagy a családja és közössége egyaránt.