Skip links

Akkreditált pedagógus továbbképzés

A program címe: Aflateen program – szociális és pénzügyi képzések oktatása – nevelése fiataloknak
A program engedélyszáma: PED/461/11/2021
A minősítés érvényességi ideje: 2026.10.31.
Megítélt továbbképzési pontérték: 30 kredit pont

Kiknek ajánljuk az Aflateen programot?

Minden olyan fiatalokkal foglalkozó szakembernek és pedagógusnak, akik szeretnének egy új, innovatív programot bevinni intézményükbe, ami által a fiatalok és szüleik tudatosabbá válhatnak az életük különböző területein, szociális és társadalmi hátterüktől függetlenül. A módszer és az ezt magába foglaló foglalkozástervek könnyedén alakíthatóak, beépíthetőek a már meglévő oktatási programba, új színt, ötletet, kreativitást és új szemlélet visznek a nevelés és készségfejlesztés hétköznapjaiba. A program kiemelten jól alkalmazható hátrányos helyzetű gyerekek oktatásában, a tehetséggondozásban és a felzárkóztatásban.

Ismerd meg programunkat közelebbről az ingyenesen letölthető minta feladatlapokon keresztül, amely egy regisztrációval elérhető!

A továbbképzés tervezett időpontjáról és helyéről később tájékoztatunk.  

Terveink szerint a képzés online térben is elérhető lesz.

JELENTKEZEM A KÉPZÉSRE!

A képzés tartalmazza

  • A program oktatásához szükséges Tanári kézikönyvet, ez képezi a gyakorlati oktatás alapjait, benne a kész foglalkozástervekkel, részletes leírásokkal a foglalkozások megtartásához.
  • A teljes módszertan és szemlélet elsajátítását elméletben és gyakorlatban.
  • Tapasztalatcserét.
  • Új ötleteket, inputokat a fiatalokkal való foglalkozáshoz, fejlesztéshez, neveléshez.

Képzésünk interaktív, élményközpontú, partneri szemlélettel, nemformális oktatás eszközökkel valósul meg, ahol a résztvevő a tanulás mellett megtapasztalhatod a közösségi szemléletet, töltődhetsz, szakmai kapcsolatokat építhetsz.

Gyere el, jelentkezz képzésünkre!

Vigyél új ötleteket, ismereteket intézményedbe, munkádba!

Várunk szeretettel!

JELENTKEZEM A KÉPZÉSRE!

Az előírt tartalmi követelmények

  1. A résztvevők a tanfolyam végére ismerjék az Aflateen programot és a szervezetet. Ismerjék a program aktív és résztvevő szemléletét, sajátítsák el a módszereket, amelyekkel ezt meg tudják valósítani a későbbi munkavégzésükben.
  2. A résztvevő pedagógusok legyenek képesek a pénz, a megtakarítás és a kiadás fogalmát megismertetni a kisgyermekekkel a mesemondás módszerével.
  3. A pedagógusok tudják bemutatni a gyermekjogokat és a magasabb gondolkodási szintet igénylő kérdéseket a gyermekeknek a rajzolás módszerén keresztül.
  4. A tanfolyam végeztével a résztvevők legyenek képesek a megtakarítás, kiadás és részesedés fogalmait a dalok, játékok módszerével átadni a gyermekeknek.
  5. A résztvevők legyenek képesek tudatosítani és alkalmazni azokat a viselkedési formákat, amik a kisgyermekek szabad játékának biztosítását lehetővé teszik.
  6. Tudják bemutatni a helyi erőforrásokat és azok felhasználását és megőrzését a gyermekeknek, képesek legyenek támogatni a gyermekeket abban, hogy Aflatoun vásárt, kiállítást tervezzenek és szervezzenek.

7. A képzés során ismerjenek meg kirekesztés elleni módszereket.

8.  Sajátítsák el az érzelmileg és fizikailag biztonságos környezet ismérveit, ismerjék a megteremtéséhez szükséges szemléletet, módszereket és feladatokat.

9. Tudjanak erőforrásként tekinteni a szabadtéri helyszínekre, tudjanak élni az Aflateen tananyag rugalmasságával, ami lehetővé teszi, hogy az egyéni/csoportos sajátosságoknak megfelelően alkalmazzák azt.

10. Stratégiát tudjanak készíteni a családok bevonására, a tananyag által biztosított konkrét eszközöket, módszereket használva.

11. A pedagógusok/facilitátorok legyenek képesek tudatosítani saját készségeiket és ezek alkalmazását a munkájuk során.

Az ismeretek számonkérésének módja

Szakmai beszámoló és feladatlap

a) formai követelmények értékelése

Alapkövetelmény a dokumentumok benyújtása, csatolmányokkal együtt. A szakmai beszámoló terjedelme minimum 9 oldal, a feladatlap 10 kérdésből áll. Ezeket a megadott elektronikus felületen kell benyújtani. A határidő a képzés végét követő 16. nap.

b) tartalmi követelmények értékelése

Szakmai beszámoló értékelése

Alapkövetelmény, hogy a képzés elvégzése után a résztvevők két héten belül tartsanak meg két foglalkozást a saját óvodájukban. Az egyik foglalkozás „kötelező” tartalmú, vagyis az egyik egy olyan feladat, amit a képzés során próbatanítással már megvalósítottak, a másik foglalkozás tetszőlegesen „választott” feladat. Ezekről, az óvodájukban megtartott tanítási gyakorlataikról és a képzésen szerzett ismereteikről, szakmai fejlődésükről adnak számot a személyes szakmai beszámolóikban.

Szükséges 2 db fotót is csatolni minden megtartott foglalkozásról. A fotók felhasználási jogáról előzetes szülői hozzájárulást kérünk.

A tartalmi követelmények értékelése egy pontozásos rendszer alapján történik, ahol alapkövetelmény, hogy résztvevők minden kérdésre adjanak választ.

Feladatlap és értékelése

Van egy 10 kérdésből álló, a tananyag legfontosabb ismereteit tartalmazó feladatlap, amit elektronikusan kell benyújtani. A határidő a képzés végét követő 16. nap.

A feladatlap értékelése Nem felelt meg/megfelelt/kiváló – aszerint, hogy minden kérdésre érkezett-e válasz, és hogy mennyire vált belsővé az elsajátított ismeret/tudás.

A jelentkezés feltételei

– iskolai végzettség: pedagógus

– megelőző szakmai gyakorlat: nem szükséges

– egyéb feltétel nincs

Javasolt munkakörök: óvodapedagógus, gyógypedagógus, szociálpedagógus, könyvtáros tanár (tanító), fejlesztő pedagógus

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek): intézményvezető, intézményvezető-helyettes, szabadidő-szervező, gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A legközelebbi képzési időpont: A járványügyi helyzetre való tekintettel, egyelőre ismeretlen.

JELENTKEZEM A KÉPZÉSRE!